Zoekresultaat

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 8.05 zesde lid - Inrichting en afmetingen van ontluchtings- en verbindingsleidingen van brandstoftanks

Artikel 3.02, eerste lid - Voldoende sterkte van de scheepsromp

Artikel 3.03, tweede lid - Inrichtingen vóór het aanvaringsschot - Radarantennes

Artikel 19.08, derde lid, onderdeel a - Alarminstallatie ter waarschuwing van de scheepsleiding en bemanning van passagiersschepen

Artikel 13.05 lid 15 onderdeel e - Hoeveelheid blusmiddel voor de te beschermen ruimte

Richtlijn (EU) 2016/1629 – Bijlage III – Versterking van de structuur - Buigmoment van de scheepsromp ten gevolge van significante golfhoogte

Artikel 13.07, tweede lid en hoofdstuk 22 - Bijboot

Artikel 1.01, leden 3.7, 3.8 en 3.11, 17.02, 19.01, tweede lid, onderdeel e, 19.15, achtste lid - Gasbarbecues

Artikel 1.01, leden 3.7, 3.8 en 3.11, 17.02, 19.01, tweede lid, onderdeel e, 19.15, achtste lid - Gasbarbecues

Artikel 1.01, leden 3.7, 3.8 en 3.11, 17.02, 19.01, tweede lid, onderdeel e, 19.15, achtste lid - Gasbarbecues

Artikel 19.10, negende lid - De isolatieweerstanden en de aarding van de elektrische systemen

Hoofdstuk 9, met name artikel 9.01 - Reparatie van een bestaande motor en een vervangingsmotor

Artikel 19.15 vierde en vijfde lid - Van twee kanten bereikbaar platform vlak boven de waterlijn of een vergelijkbare inrichting

Artikel 30.06 - Autonome voortstuwing

Richtlijn (EU) 2016/1629, bijlage V, artikel 2.07 - Intekeningen en wijzigingen in het Uniecertificaat voor binnenschepen

ESI-I-1 - Afgifte van een binnenschipcertificaat

Richtlijn (EU) 2016/1629, artikel 29 - Afgifte communautaire certificaten

Artikel 3.01 - Algemene regels

Artikel 19.06, derde lid, onderdeel a - Nooduitgangen met een raam waarvan het glas kan worden gebroken

Artikel 19.06, derde lid, onderdeel b - Het hoger gelegen dek kan rechtstreeks worden bereikt

Artikel 19.06, vierde lid, onderdeel d - Loodrecht op het vlak van de deur aangebrachte wand

Artikel 19.06, vijfde lid, onderdeel f - Deuren van passagiersverblijven

ESI-I-1 - Afgifte van een binnenschipcertificaat

ES-TRIN - Controle op de naleving van de in de ES-TRIN genoemde normen

ES-TRIN, artikel 7.06 en bijlage 5 - Geldigheidsduur van typegoedkeuringen in de zee- en binnenvaart

ES-TRIN, artikel 9.09, eerste en vijfde lid - Uitlaatgasnabehandelingssystemen

ES-TRIN, artikel 13.04, vijfde lid, en artikel 13.05, veertiende lid, onderdeel a en vijftiende lid, onderdeel a - Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven

ES-TRIN, artikelen 3.03, tweede lid, 7.03, achtste lid, 10.02, eerste lid,15.01, vierde lid, en 19.02, zesde lid - Normale bedrijfsvoering en bedrijfsvoering in noodsituatie