Contactformulier

Vragen met betrekking tot de interpretatie van de technische voorschriften voor schepen moeten rechtstreeks aan de nationaal bevoegde Commissies van deskundigen worden gericht. Indien noodzakelijk brengen deze commissies de nationale of internationale instanties in kennis van de vragen.

Met het onderstaande contactformulier wordt beoogd de eventuele opmerkingen over de gegevensbank voor de toepassing van technische voorschriften voor binnenschepen van CESNI bijeen te brengen, in het bijzonder ingeval zich problemen bij het raadplegen van de gegevens voordoen.

Uw adres:

Uw vraag: