Gegevensbank voor de toepassing van de technische voorschriften voor binnenschepen

De gegevensbank bevat vragen, opmerkingen en interpretaties waarvoor de Werkgroep Technische voorschriften (CESNI/PT) een in overleg overeengekomen antwoord of conclusie heeft geformuleerd. Deze gegevens zijn het resultaat van de concrete toepassing van de technische voorschriften van ES­TRIN (of voorgaande teksten). In de gegevensbank zijn namelijk ook door andere organen zoals de Gemeenschappelijke Werkgroep (JWG) of de Werkgroep Reglement van onderzoek (RV/G) gevalideerde interpretaties overgenomen.

Dit samenvattend document, waarin aanwijzingen met betrekking tot een situatie of een vraagstuk worden gegeven, heeft de volgende structuur:

  1. titel met aanduiding van de overeenkomstige voorschriften;
  2. beschrijving van het probleem of vraagstuk, eventueel met voorstellen voor oplossingen of antwoorden, met vermelding van de bron (referentie van het document);
  3. conclusies en constateringen die het resultaat zijn van het overleg, met vermelding van de bron (referentie van het document);
  4. orgaan waarin overeenstemming werd bereikt over de conclusies en constateringen;
  5. trefwoorden betreffende de situatie.