Impressum

Uitgever

Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
Palais du Rhin
2, Place de la République - CS 10023
F-67082 Strasbourg cedex
Telefoon: +33 3 88 52 20 10
Telefax: +33 3 88 32 10 72
E-Mail: ccnr@ccr-zkr.org

 

Disclaimer

Deze website en de daarop beschikbare gegevensbank zijn bestemd voor het verstrekken van informatie. De informatie is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website en de daarop beschikbare gegevensbank geen rechten ontleend worden.

De CCR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website en de daarop beschikbare gegevensbank in geval van directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten of tekortkomingen in deze gegevensbank.

De gegevensbank kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Vragen met betrekking tot de toepassing van de regelgeving moeten aan de bevoegde Commissies van deskundigen worden gericht. De gegevens van deze commissies zijn beschikbaar op de website van de CCR.

 

Hosting

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix France
www.ovh.com
Telefoon: +33 (0)8 203 203 63

 

Persoonsgegevensbescherming en cookies

De CCR verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie en privacy van de bezoekers van haar website en in het algemeen van elke persoon die gebruik maakt van haar diensten te beschermen.
Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om de verwerkingsverantwoordelijke toegang tot en rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens te vragen alsook de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Wij verzoeken ons beleid met betrekking tot de gegevensbescherming en cookies te lezen voor meer informatie over uw rechten.