Disclaimer

Deze website en de daarop beschikbare gegevensbank zijn bestemd voor het verstrekken van informatie. De informatie is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website en de daarop beschikbare gegevensbank geen rechten ontleend worden.

De CCR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website en de daarop beschikbare gegevensbank in geval van directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten of tekortkomingen in deze gegevensbank.

De gegevensbank kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Vragen met betrekking tot de toepassing van de regelgeving moeten aan de bevoegde Commissies van deskundigen worden gericht. De gegevens van deze commissies zijn beschikbaar op de website van de CCR.