Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN, artikel 19.06, vierde lid, onderdeel a - Deuren van passagiersverblijven

Vraag:
Waarom voorziet artikel 19.06, vierde lid, onderdeel a, het volgende: "Met uitzondering van deuren die naar verbindingsgangen leiden": Leiden de meeste deuren niet naar verbindingsgangen?

Antwoord:
Onderdeel a schrijft voor dat deuren van hutten of sanitaire ruimten naar binnen moeten opengaan om ongevallen te voorkomen door open deuren die de verbindingsgangen blokkeren. Voor andere deuren die meer in het binnenste van het schip gelegen zijn, is het misschien niet altijd duidelijk wat “naar buiten” betekent.

Het vierde lid betreft de deuren van passagiersruimten. Deze moeten in principe naar buiten toe openen, zodat de passagiers in geval van nood de ruimte zo snel mogelijk kunnen verlaten. Een uitzondering vormen deuren die naar verbindingsgangen leiden als bedoeld in onderdeel a, omdat de verbindingsgangen door open deuren geblokkeerd kunnen worden. Deuren in verbindingsgangen die plotseling opengaan, leiden bovendien tot een hoger, extra risico, met name in noodsituaties.

CESNI/PT (16) 55 rev. 1, CESNI/PT (18)m 14

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, deuren, passagiersverblijven, verbindingsgangen