Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.15 vierde en vijfde lid - Van twee kanten bereikbaar platform vlak boven de waterlijn of een vergelijkbare inrichting

Vraag:

Wat voor “vergelijkbare inrichtingen” zijn vandaag de dag toegelaten op grond van artikel 19.15, vierde en vijfde lid?

Antwoord:

Een bergingsplatform is een alternatief voor een bijboot. Voor de redding van personen, dus voor het vastpakken en het in veiligheid brengen van personen te water (eventueel ook van personen buiten bewustzijn) moet de inrichting aan dezelfde eisen voldoen. Daarom kunnen inrichtingen waarvoor de te redden persoon medewerking moet verlenen, niet als een geschikte inrichting worden beschouwd.

Reddingvoorzieningen die aan deze eisen voldoen (bijvoorbeeld de Jason’s craddle) kunnen toegelaten worden als vergelijkbare inrichtingen als zij correct geïnstalleerd zijn.CESNI/PT (18)m 41 final

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, vergelijkbare inrichtingen, bergingsplatform