Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 3.01 - Algemene regels

In de binnenvaartregelgeving met betrekking tot de veiligheid van schepen wordt meermaals melding gemaakt van het begrip "goed scheepsbouwgebruik". In het bedrijfsleven, m.a.w. in kringen die zich bezighouden met de bouw en de reparatie van schepen, de expertise en de conformiteitsverklaring van de verrichte werkzaamheden, is de vraag gerezen voor wie de verplichting van goed scheepsbouwgebruik geldt en wat deze precies inhoudt.

De werkgroep is het eens met de definitie die de Franse delegatie heeft voorgesteld in document CESNI/PT (18) 28. De Commissie van deskundigen is niet aansprakelijk in geval van slecht vakmanschap.


CESNI/PT (18) 28, CESNI/PT (18)m 86, punt 4.4

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, goed scheepsbouwgebruik