Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06, vijfde lid, onderdeel f - Deuren van passagiersverblijven

Vraag:

Wat moet verhinderd worden met het voorschrift "Zij mogen alleen naar vrije dekken, ruimten of trappen leiden"?

Antwoord:
In artikel 19.06, vijfde lid, onderdeel f gaat het om verbindingsgangen zoals bedoeld in hoofdstuk 19 en overeenkomstig de definitie in artikel 1.01, lid 3.8, “passagiersverblijf”. Deze gangen mogen niet verward worden met de “verkeersweg” van definitie in artikel 1.01, lid 3.17. Daarom is het zinvol dat de verbindingsgangen eindigen zoals bepaald in onderdeel f.

CESNI/PT (16) 55 rev. 1, CESNI/PT (18)m 14

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, deuren, passagiersverblijven, verbindingsgangen