Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 13.07, tweede lid en hoofdstuk 22 - Bijboot

Vraag:

Gezien de beperkte ruimte aan boord rijst de vraag of voor drijvende werktuigen de “werkboten” gezien kunnen worden als “bijboten” ten aanzien van de eisen voor de tewaterlating van bijboten? Onder werkboot wordt een kleine boot verstaan die normaliter gebruikt wordt om van de oever naar een drijvend werktuig te komen.

Antwoord:

- Artikel 1.01, lid 1.26, van de ES-TRIN bevat een definitie: “1.26 ”bijboot”: een boot om gebruikt te worden voor vervoer, redding, berging en werkzaamheden”.
- Voor drijvende werktuigen kan in het kader van de uitvoering van werkzaamheden, de “werkboot” beschouwd worden als een “bijboot”, op voorwaarde dat de “werkboten” voldoen aan de eisen voor “bijboten”.
- Een bijboot hoeft niet perse op het dek geplaatst te zijn, maar kan ook gesleept worden.

CESNI/PT (18)m 41 final, punt 3

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, werkboten, bijboten