Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ESI-I-1 - Afgifte van een binnenschipcertificaat

Vraag:

Hoe moet het binnenschipcertificaat bij een verlenging worden ingevuld?

Antwoord:

De aantekeningen over het onderzoek en andere gegevens (niet vaargebied) onder nummer 10 en 11 mogen uitsluitend worden ingeschreven op het moment dat voor de eerste keer een binnenschipcertificaat wordt afgegeven. Alle verlengingen moeten worden ingeschreven onder nummer 49.
De data onder de rubrieken 10 en 11 op het tweede blad mogen uitsluitend gewijzigd worden wanneer het volledige certificaat wordt vervangen. Daarbij dient onder rubriek 9 ingevuld te worden welk certificaat wordt vervangen.
Wanneer een vaartuig van het ene certificaat naar het andere overgaat (bijvoorbeeld een certificaat van de Unie), dient het volledige certificaat te worden vervangen.

Het historisch overzicht dat voortvloeit uit de inschrijvingen onder nummer 49, is buitengewoon belangrijk voor het onderzoek en de verlenging van het binnenschipcertificaat. Hierop rust de toepassing van de ES-TRIN en met name de toepassing van de overgangsbepalingen. Als informatie verloren gaat, kan dit tot verkeerde administratieve handelingen leiden (bijv. de toepassing van een overgangsbepaling, hoewel die na een verbouwing niet meer mag worden toegepast).

CESNI/PT (18)41m final

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, binnenschipcertificaat, nummer 10 en 11