Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Richtlijn (EU) 2016/1629, artikel 29 - Afgifte communautaire certificaten

Vraag:

De ontheffingen die worden toegekend krachtens artikel 29 van de de richtlijn 2016/1629 moeten ingeschreven worden op het certificaat. Hoe moet worden omgegaan met certificaten waar deze inschrijving op ontbreekt?

Antwoord:

Als deze specifieke aantekeningen in het certificaat ontbreken, komt het schip niet in aanmerking voor de desbetreffende ontheffingen.

Als tijdens een onderzoek wordt vastgesteld dat het schip niet aan de voorschriften voldoet (artikel 22 van de richtlijn), is de dienovereenkomstige procedure van toepassing. Dit betekent, al naar gelang de situatie, dat het schip niet mag varen en dat de Commissie van deskundigen die het certificaat heeft afgegeven, geïnformeerd moet worden en vervolgens het certificaat moet intrekken (artikel 15 van de richtlijn).

Aanvullende opmerkingen:
De gedetailleerde lijst met de krachtens artikel 29 toegekende ontheffingen moet worden ingeschreven onder nummer 52 van het certificaat. Met het oog op de transparantie raden sommige deskundigen aan om deze pagina zowel in de landstaal als in het Engels op te nemen. De instructie ESI-I-1 zou in deze zin gewijzigd kunnen worden.

CESNI/PT (18)m 41 final

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, communautair certificaat