Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN - Controle op de naleving van de in de ES-TRIN genoemde normen

De ES-TRIN schijft op meerdere plaatsen voor dat constructiedelen, uitrustingen of installaties van een vaartuig moeten voldoen aan bepaalde, in de ES-TRIN genoemde normen. Normaliter wordt dit aangetoond aan de hand van een verklaring van een geaccrediteerd of aangemelde instantie. Deze verklaringen maken deel uit van de documenten en certificaten die de scheepseigenaar of zijn gemachtigde moet overleggen indien dit door de Commissie van deskundigen overeenkomstig artikel 2.02, eerste lid, en artikel 2.03, derde lid, van het ROSR of door de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 6, zesde lid, en Bijlage V, artikel 2.03, derde lid, van Richtlijn (EU) 2016/1629 in het kader van het onderzoek van het vaartuig wordt geëist.

CESNI/PT (20) 68
CESNI/PT (20) 68 rev. 1
CESNI/PT (20) 77, punt 4.6

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, norm, geaccrediteerd instantie, aangemelde instantie