Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06, derde lid, onderdeel b - Het hoger gelegen dek kan rechtstreeks worden bereikt

Vraag:

Wat betekent de zinssnede: "het hoger gelegen dek kan rechtstreeks worden bereikt"? Dat men geen lange afstand hoeft af te leggen (denkend aan de snelheid)? Dat men niet door een andere ruimte hoeft te lopen? Dat men geen andere deur hoeft te openen?

Antwoord:

Aan deze eis is voldaan wanneer het schottendek vanuit de ruimte achter de deur in het schot kan worden bereikt, zonder dat men hiervoor nog door een andere ruimte moet lopen of door een deur in het schot moet gaan.

CESNI/PT (16) 55 rev. 1, CESNI/PT (18)m 14

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, uitgang, hoger gelegen dek