Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN, Artikel 3.01, 3.02, 6.01, 7.12, 8.01, 10.01, 13.05, 14.12, 28.02, 28.04, 30.01 - Verduidelijking van artikelen die bouwkundige bepalingen bevatten

Vraag:

De Werkgroep CESNI/PT heeft op voorstel van de erkende classificatiebureaus alle artikelen van ES-TRIN geanalyseerd die bouwkundige bepalingen bevatten waarin direct of indirect wordt verwezen naar de regels van de erkende classificatiebureaus of waarvoor technische voorschriften of standaarden nodig zouden kunnen zijn. Wat zijn de mogelijke oplossingen om de naleving van deze bepalingen van ES-TRIN te waarborgen?

Antwoord:

In de onderstaande tabel wordt een van de mogelijke oplossingen gegeven om de naleving van ES-TRIN te waarborgen.

Opmerking: De scheepseigenaren kunnen altijd het advies van de Commissies van Deskundigen inwinnen over de wijze waarop ES-TRIN moet worden toegepast.


CESNI/PT (21) 48 rev. 2

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, classificatiebureaus, classificatieregels