Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06, derde lid, onderdeel a - Nooduitgangen met een raam waarvan het glas kan worden gebroken

Vraag:

Is een oplossing met een raam waarvan het glas kan worden gebroken, aanvaardbaar?

Antwoord:

Er is principieel niets op tegen om een raam waarvan het glas kan worden ingeslagen, als een nooduitgang te voorzien. Omwille van de veiligheid moet voorgespannen glas worden gebruikt, om het risico op letsel door scherpe kanten te voorkomen.

De afmetingen voor nooduitgangen staan in artikel 19.06, derde lid, onderdeel f. Dat wil zeggen dat de nooduitgangen ook vensters kunnen zijn. De eisen aan vensters staan in artikel 19.06, lid 14.

CESNI/PT (16) 55 rev. 1, CESNI/PT (18)m 14

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, nooduitgangen, raam waarvan het glas kan worden gebroken