Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN, artikel 13.04, vijfde lid, en artikel 13.05, veertiende lid, onderdeel a en vijftiende lid, onderdeel a - Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven

Vraag:

Op welke aspecten heeft de typegoedkeuring betrekking? Op welke wijze kan ervoor gezorgd worden dat de installatie voldoet aan de eisen van de genoemde IMO-Resolutie?

Antwoord:

Brandblusinstallaties die overeenkomstig artikel 13.04 en 13.05 van de ES-TRIN over een typegoedkeuring moeten beschikken, hoeven niet aan alle aspecten van de IMO-Resolutie (met name A.800(19), MSC/Circ. 1165 of MSC/Circ. 1270) te voldoen. Het is voldoende als voldaan wordt aan de typegoedkeuring overeenkomstig de IMO-Resolutie (dat wil zeggen, de typegoedkeuring mag zich beperken tot de nozzles). Het aantal en de plaats van de nozzles in een ruimte moeten in overeenstemming zijn met hun vermogen zoals vermeld op het typegoedkeuringscertificaat.

CESNI/PT (21) 39 rev. 1
CESNI/PT (18)m 41, GERC2

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, brandblusinstallaties, typegoedkeuring