Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.08, derde lid, onderdeel a - Alarminstallatie ter waarschuwing van de scheepsleiding en bemanning van passagiersschepen

Overeenkomstig artikel 19.08, derde lid, onderdeel a, van ES-TRIN is op dagtochtschepen een draadloze alarminstallatie toegelaten, indien gewaarborgd is dat deze installatie onder alle normale operationele omstandigheden correct functioneert.

CESNI/PT (17)m 38
CESNI/PT (17)m 45, punt 3 g
CESNI/PT (17) 47

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, alarminstallatie, dagtochtschip, passagiersschip, draadloos