Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN, artikel 19.06, vijfde lid, onderdeel c en dertiende lid - Verbindingsgangen en doorgangszones die zijn bestemd voor gebruik door personen met beperkte mobiliteit

Vraag:
Wat moet de vrije breedte zijn van gangen die uitsluitend in noodgevallen gebruikt worden?

Antwoord:
Alleen de gang die in normale situaties gebruikt wordt, moet een vrije breedte hebben van 1,30 m. (Dit moet mutatis mutandis ook zo worden toegepast voor doorgangszones). Gangen die uitsluitend in noodgevallen gebruikt worden, moeten voldoen aan de eisen van artikel 19.06, vijfde lid, onderdeel a.

CESNI/PT/Pax (20) 14 rev. 2, CESNI/PT/Pax (21)m, item 8, CESNI/PT (22)m 65, item 3.1, CESNI/PT (22) 53 rev. 1

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, Personen met een beperkte mobiliteit, gangen, doorgangszones