Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Richtlijn (EU) 2016/1629, bijlage V, artikel 2.07 - Intekeningen en wijzigingen in het Uniecertificaat voor binnenschepen

Vraag:

Artikel 2.07 van de richtlijn bepaalt dat elke wijziging in de registratie of van de thuishaven aan de bevoegde autoriteit moet worden meegedeeld en dat het Uniecertificaat voor binnenschepen voor de inschrijving van de wijziging moet worden overgelegd.
Is het toegestaan het Uniecertificaat op grond van de wijziging van de registratie in te trekken?

Antwoord:

Wijzigingen van de registratie kunnen door elke bevoegde autoriteit in het Uniecertificaat worden ingeschreven. Als de autoriteit die deze wijziging in het certificaat inschrijft, niet de autoriteit van afgifte is, moet de autoriteit van afgifte over de wijziging worden geïnformeerd. Een wijziging van de registratie is echter geen reden voor intrekking van het Uniecertificaat.

CESNI/PT (18)m 41 final

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, Uniecertificaat voor binnenschepen, Richtlijn (EU) 2016/1629, bijlage V, artikel 2.07