Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.10, negende lid - De isolatieweerstanden en de aarding van de elektrische systemen

Vraag:

De gemeenschappelijke vergadering stemt in met de volgende interpretatie:
De isolatieweerstanden en de aardleiding van de elektrische systemen moeten worden getest tijdens de periodieke onderzoeken. Uit hoofde van ES-TRIN geldt dit vereiste alleen voor passagiersschepen. Moet dit vereiste ook tot andere typen schepen worden uitgebreid? Wat is het criterium voor het toelaten van de gemeten minimumwaarde van de isolatieweerstand (kΩ of MΩ) tussen alle geïsoleerde circuits en de aarde?

Antwoord:

Vooralsnog wordt een uitbreiding van deze eis tot andere typen schepen niet wenselijk geacht. In afzonderlijke gevallen kunnen de Commissie van deskundigen of deskundigen altijd verzoeken om een controle van de isolatieweerstanden en aarding van de elektrische systemen.

Wat het criterium betreft voor de toelating van de minimale isolatieweerstand kan gebruik worden gemaakt van de internationale norm IEC 60364-6 : 2016 of de regels van de classificatiebureaus.

CESNI/PT (18)m 41, punt 3

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, isolatieweerstanden, aarding, elektrische systemen