Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06, vierde lid, onderdeel d - Loodrecht op het vlak van de deur aangebrachte wand

Vraag:

Geldt de eis "loodrecht op het vlak van de deur aangebrachte wand" niet als de wand niet loodrecht op het vlak van de deur staat?

Antwoord:

Bij de eis in artikel 19.06, vierde lid, onderdeel d gaat het er vooral om dat de afstand loodrecht op het vlak (ook ten opzichte van een schuine wand) ten minste 0,60 m moet bedragen.

CESNI/PT (16) 55 rev. 1, CESNI/PT (18)m 14

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, deuren, passagiersverblijven, wand