Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 1.01, leden 3.7, 3.8 en 3.11, 17.02, 19.01, tweede lid, onderdeel e, 19.15, achtste lid - Gasbarbecues

Vraag:

Is het gebruik van gasbarbecues aan boord van passagiersschepen onder de 45 m toegestaan als voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 19.15, achtste lid?

Antwoord:

Het gebruik van vast ingebouwde gasbarbecues is toegestaan, maar aangezien ook deze apparaten een vloeibaar gasinstallatie zijn, moeten zij door een deskundige worden gecontroleerd. Draagbare gasbarbecues zijn verboden.

CESNI/PT (18)m 41 final, punt 3

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, gasbarbecues, vloeibaar gasinstallaties