Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN, artikelen 3.03, tweede lid, 7.03, achtste lid, 10.02, eerste lid,15.01, vierde lid, en 19.02, zesde lid - Normale bedrijfsvoering en bedrijfsvoering in noodsituatie

Vraag 1:

Wat is de interpretatie van normale bedrijfsvoering?

Antwoord:

De voorschriften in de ES-TRIN vormen minimumvereisten voor de bouw, het varen en de manoeuvreer, alsook voor de uitrusting. Er mag van worden uitgegaan dat een schip alleen dan zonder beperking kan varen, wanneer aan al deze eisen voldaan is. Omgekeerd betekent dit ook dat wanneer niet aan deze eisen voldaan is, bedrijfsvoering zonder beperking niet gewaarborgd is.
Alle inrichtingen die van belang zijn voor de aandrijving, bediening en bewaking (bijv. aandrijfmotor, stuurinrichting, etc.), alsmede alle inrichtingen die van belang zijn voor de veiligheid (bijv. ankerinrichting, lensinrichting, marifoon, ventilatie, brandblusinstallaties, etc.) moeten naar behoren werken.

Vraag 2:

Wat is de interpretatie van bedrijfsvoering in een noodsituatie?

Antwoord:

Er is sprake van bedrijfsvoering in een noodsituatie wanneer één of meer wettelijke verplichte installaties of uitrustingsstukken niet meer naar behoren werkt. Ook is sprake van een noodsituatie als de noodstroombron wordt aangesproken en de verbruikers nog minimaal 30 minuten van energie kan voorzien. Het vaartuig moet op eigen kracht nog 6.5 km/h kunnen bereiken en manoeuvreren overeenkomstig ESI-II-11. Het vaartuig zal de eerstvolgende mogelijkheid moeten benutten om de noodzakelijke reparaties uit te voeren.

CESNI/PT (20) 87 rev. 2

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT,