Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 13.05 lid 15 onderdeel e - Hoeveelheid blusmiddel voor de te beschermen ruimte

Artikel 13.05 lid 15 onderdeel e bepaald dat “De hoeveelheid blusmiddel voor de te beschermen ruimte moet ten minste 120 g/m³ van het netto volume van de ruimte bedragen.”

Bovendien heeft dit bij concentraties van het blusmiddel boven 120 g per m3 netto volume geen nadelige gevolgen voor de doeltreffendheid en de veiligheid van de brandblusinstallatie of in termen van persoonlijk risico. Bij moeilijkheden om het netto volume van de machinekamer te berekenen blijft het mogelijk de waarde van het bruto volume van de machinekamer te gebruiken (dit houdt echter een overconcentratie aan blusmiddel en tevens hogere kosten in).

CESNI/PT (17) 20 rev. 3

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, netto volume, bruto volume, brandblusinstallatie