Zoekresultaat

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06 – Doorgangen en vluchtwegen, markering, belichting

Artikel 19.06, lid 14, in combinatie met lid 6 - glasoppervlakken die als nooduitgang zijn aangewezen

Artikel 19.06, lid 19 – Verblijven waarin bemanning of boordpersoneel is ondergebracht

Artikel 19.10, lid 9 – testen van de isolatieweerstanden

Artikel 19.11, lid 2, onder a, aa en bb – brandbeveiliging, scheidingsvlakken

Artikel 19.11 – brandbeveiliging ten aanzien van inrichtingen en uitrustingen op het bovendek

Artikel 19.13 – veiligheidsrol en veiligheidsplan

Artikel 19.03, lid 7, en artikel 19.03, lid 9, onder d – berekening van de tussenstadia van het volstromen (vrije oppervlakken)

Artikel 19.03, leden 7, 8 en 10 – berekening van de tussenstadia van het volstromen (methoden)

Artikel 1.01, lid 12.2, in combinatie met ESI-III-2 – personen met beperkte mobiliteit

Artikel 19.06, lid 4 – deuren van hutten die uitkomen in trappenschachten of centrale ruimten

Artikel 19.06, lid 6 – vluchtwegen voor personen met beperkte mobiliteit

Artikel 19.10, lid 4, onder h – Noodstroominstallatie voor overige veiligheidsinstallaties

Artikel 19.11, lid 2 – Scheidingsvlakken van controleposten

Artikel 19.11, lid 11, onder a – ruimten met een oppervlakte tot 800 m²

Artikelen 19.09, lid 2, 19.13, lid 1 – zwemvesten voor boordpersoneel, veiligheidsrol

Artikel 19.11, artikel 1.01, lid 3.11 – kantoren die niet als controlepost worden gebruikt

Artikel 19.11, lid 14, onderdeel a - Brandbeveiliging van trappen

Artikel 19.02 lid 15 - Hoogte van dubbele bodem

8.06 lid 2, 8.07 lid 2 - Ontluchting van tanks

Artikel 3.01 - Goed scheepsbouwgebruik

Artikel 19.11, lid 9 – Brandbeveiliging van deuren in wanden die omsluiten

Artikel 8.06, tweede lid – Smeerolietanks, alsmede de daartoe behorende leidingen en verdere toebehoren,
Artikel 8.07, tweede lid – Tanks voor andere oliën

Artikel 19.03, lid 9, onder c, in combinatie met artikel 1.01, lid 4.6, en artikel 19.02, lid 16 – criteria voor het berekenen van de stabiliteit bij volstromen

Artikel 19.06, derde lid, onderdeel a - Toepassing van artikel 19.06, derde lid, onderdeel a op een ruimte met diverse toiletten

Artikel 7.06, derde lid - Reparatie van Inland AIS-apparaten die aan boord zijn ingebouwd en over een typegoedkeuring krachtens Inland AIS-teststandaard, editie 1.0 of 1.01 beschikken

Artikel 19.03, negende lid - Toepassing van de stabiliteitscriteria voor de 1-compartimentstatus achter het aanvaringsschot

Artikel 7.06, eerste en derde leden - navigatieradarinstallaties en Inland AIS-apparaten

Artikel 19.06, zevende lid, artikel 29.09, onder d - Veiligheidsgeleidesystemen

Hoofdstuk 18 - Boordzuiveringsinstallaties

Artikel 19.06, eerste lid - ruimten en afgesloten zones