Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Hoofdstuk 18 - Boordzuiveringsinstallaties

Handhaving van typegoedkeuringen voor een boordzuiveringsinstallatietype met meerdere boordzuiveringsinstallaties van verschillende uitvoeringen bij identieke bouw- en dimensioneringscriteria

Bij een typegoedkeuring van een boordzuiveringsinstallatietype waaronder – op basis van identieke bouw- en dimensioneringscriteria – boordzuiveringsinstallaties vallen met verschillende dimensies (vooral met betrekking tot de dagelijkse maximale afvalwatervolumestroom Qd en de dagelijkse afvalbelasting in de vorm van een BZB5-massa) en verschillende bouwvormen (vooral met betrekking tot de opstelling van de onderdelen in het schip en de afmetingen), maar niet met verschillende reinigingsprocedures, moet het inlichtingenformulier bedoeld in bijlage 7, onderdeel II, aanhangsel 1 (“essentiële eigenschappen van een boordzuiveringsinstallatietype”) zowel voor de testopstelling overeenkomstig bijlage 7, onderdeel IX als voor elk van de andere installaties worden gevoegd. In dit kader moeten de respectieve serienummers (onder nummer 1.2) en de verschillende waarden voor de dagelijkse maximale afvalwatervolumestroom Qd en de dagelijkse afvalbelasting in de vorm van een BZB5-massa (onder nummer 3) worden vermeld. Als alternatief kan een aanhangsel 1 in tabelvorm worden opgesteld. Voor zover dit nodig is, moeten ook de aanhangsels 5, 7 en 9 worden bijgevoegd voor elke uitvoering die van de testopstelling afwijkt.

RV/G (12) 78; RV/G (12)m 88, punt 8.3

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, boordzuiveringsinstallaties