Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06, lid 14, in combinatie met lid 6 - glasoppervlakken die als nooduitgang zijn aangewezen

Grote glasoppervlakken langs vluchtwegen worden tegenwoordig in vaste beglazing uitgevoerd.

Vragen:

1. Mogen glasoppervlakken die als nooduitgang zijn aangewezen met een hamer worden ingeslagen?
2. Hoe moeten in dit geval gelaagd glas en kunststof worden beoordeeld?

Voorstel voor een oplossing:

Het voorschrift zo wijzigen dat in ruimten die als vluchtweg dienen voor vaste beglazing alleen voorgespannen glas mag worden gebruikt.

RV/G (07) 71

Bij de inrichting van nooduitgangen verdienen vensters en deuren de voorkeur. De vensters en deuren moeten aan beide zijden kunnen worden geopend en als nooduitgang zijn gemarkeerd.

Wanneer vast ingebouwde ruiten als nooduitgang dienen, moeten deze vervaardigd zijn van voorgespannen glas. De ruiten moeten aan beide zijden kunnen worden ingeslagen en als nooduitgang zijn gemarkeerd.

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, vluchtwegen, nooduitgangen, glas