Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 3.01 - Goed scheepsbouwgebruik

-

De WERKGROEP stemt ermee in dat de vereiste van artikel 3.01 van het ROSR [ES-TRIN], Schepen moet volgens goed scheepsbouwgebruik zijn gebouwd, zich niet – zoals door de CESA uiteengezet – tot de bouwuitvoering beperkt, maar ook voor het ontwerp van het schip geldt.

RV/G (09)m 31 punt 5

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, Scheepsbouwgebruik, grondregel, regels