Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06, lid 4 – deuren van hutten die uitkomen in trappenschachten of centrale ruimten

Vroeger was de regel in het ROSR dat deuren van hutten niet op een trappenschacht of de centrale hal mogen uitkomen.

Deze eis zou er weer in opgenomen moeten worden omdat trappenschachten en de centrale hal zich over verschillende dekken uitstrekken. Mocht er in deze gemeenschappelijke ruimten iets gebeuren, dan kunnen passagiers de desbetreffende hutten niet meer verlaten.

RV/G (08) 12

Elke deur die in een trappenschacht uitkomt, moet in ieder geval zijn uitgevoerd als scheidingsvlak van het type A0 indien een sprinklerinstallatie aanwezig is, en anders van het type A 30. Wanneer de deur van een hut uitkomt in een trappenschacht, moet er zowel naar boven als naar beneden een vluchtweg zijn. Wanneer een trap meer dan twee dekken met elkaar verbindt, moet deze in een schacht liggen.

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, Brandbeveiliging, trappen, centrale ruimten