Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.10, lid 4, onder h – Noodstroominstallatie voor overige veiligheidsinstallaties

Vallen installaties voor het afzuigen van rook, branddeuren, lenspompen, davits of kranen voor de reddingsmiddelen onder “overige veiligheidsinstallaties”?

RV/G (08) 12

De genoemde voorbeelden zijn juist. Een uitputtende opsomming lijkt echter niet mogelijk.

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, Noodstroominstallaties, veiligheidsinstallaties