Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.11, lid 11, onder a – ruimten met een oppervlakte tot 800 m²

Dit artikel maakt het mogelijk de eetzaal op het tussendek, de daarboven gelegen salon en de centrale trappenschacht als één ruimte te beschouwen.

Dit lijkt vanwege de grotere onveiligheid in geval van brand onacceptabel.
Jarenlang is ernaar gestreefd een veilige vluchtweg te garanderen waardoor het mogelijk is de salon, de eetzaal en de verbindingsgangen via het centrale trappenhuis te evacueren. Deze eis kan uit de huidige formulering niet meer worden afgeleid.

Daarom zou voorgesteld kunnen worden, de tekst van dit artikel zo aan te passen dat het centrale trappenhuis bij het berekenen van de 800 m² niet wordt meegeteld, maar ook in het vervolg conform de brandveiligheidsvoorschriften als een aparte ruimte moet zijn ingericht. Daarbij kan men echter een onderscheid maken tussen trappenschachten die twee of drie dekken met elkaar verbinden. Bij een trappenschacht die twee dekken met elkaar verbindt, is het voldoende de toegang tot de trappenschacht op slechts één dek af te sluiten.

RV/G (08) 12

Een trap die zich volledig in een verblijfsruimte bevindt, hoeft niet in een schacht te liggen. Strekt deze ruimte zich uit over meer dan twee dekken, dan moet er onder andere vanaf elk dek een toegang tot een trappenschacht zijn die zich direct naast deze ruimte bevindt.

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, Brandbeveiliging, trappen, totale oppervlakte