Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.11, lid 2 – Scheidingsvlakken van controleposten

De tabel in artikel 19.11, lid 2 laat zien dat scheidingsvlakken tussen controleposten en verblijfsruimten moeten voldoen aan type A.
Bij een strikte toepassing van dit voorschrift moet het scheidingsvlak tussen de receptie, die zich vaak in de centrale hal bevindt, en een controlepost voldoen aan type A. In de praktijk is dit lastig omdat er immers een meldingsinstallatie nodig is tussen receptie en controlepost.

Moet het voorschrift voor een scheidingsvlak onder deze omstandigheden zo strikt worden toegepast?
Voorts is het wenselijk dat de definitie van controlepost (artikel 1.01, lid 3.9) wordt aangevuld met alarmsystemen, installaties voor het afzuigen van rook en noodstopschakelaars.

RV/G (08) 12

Op elk passagiersschip bevinden zich minstens twee controleposten: het stuurhuis en de ruimte waarin zich de noodstroominstallatie bevindt.

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, brandbeveiliging, controleposten