Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 7.06, derde lid - Reparatie van Inland AIS-apparaten die aan boord zijn ingebouwd en over een typegoedkeuring krachtens Inland AIS-teststandaard, editie 1.0 of 1.01 beschikken

Overeenkomstig artikel 7.06, derde lid, van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) [ES-TRIN] is sinds 1 december 2015 alleen de inbouw van Inland AIS-apparaten met een typegoedkeuring op basis van editie 2.0 van de Inland AIS-teststandaard toegelaten. Het gebruik van Inland AIS-apparaten die vóór deze datum zijn ingebouwd waarvan de typegoedkeuring is gebaseerd op editie 1.0 en 1.01 blijft echter toegestaan.

a) Mag een Inland AIS-apparaat met een typegoedkeuring krachtens Inland AIS-teststandaard 1.01 of 1.0 dat aan boord van een schip is ingebouwd, nog worden hersteld na 1 december 2015?
b) Als een Inland AIS-apparaat met een typegoedkeuring krachtens Inland AIS-teststandaard 1.01 of 1.0 dat aan boord van een schip is ingebouwd, defect is en tijdelijk door een ander apparaat moet worden vervangen, moet dit apparaat ter vervanging dan een typegoedkeuring krachtens Inland AIS-teststandaard 1.01 of 1.0 hebben?

RV/G (16) 11 = RIS/G (16) 1 rev. 1

- Door de bank genomen zijn er maar weinig apparaten met mankementen of die defect raken. Het lijkt dan ook gepast om in een dergelijke situatie soepele regels te hanteren.

- Een Inland AIS-apparaat met een typegoedkeuring krachtens Inland AIS-teststandaard 1.01 of 1.0 dat aan boord van een schip is ingebouwd, mag ook na 1 december 2015 nog worden hersteld. Zo kan de schipper het Inland AIS-apparaat waarmee hij vertrouwd is, blijven gebruiken.

- Als een Inland AIS-apparaat met een typegoedkeuring krachtens Inland AIS-teststandaard 1.01 of 1.0 dat aan boord van een schip is ingebouwd, defect is, mag dit tijdelijk worden vervangen door een ander Inland AIS-apparaat met een typegoedkeuring krachtens Inland AIS-teststandaard 1.01 of 1.0. Het concept “tijdelijk” wordt niet nader gedefinieerd en de interpretatie ervan wordt aan de autoriteiten overgelaten. Zij kunnen zich hiervoor baseren op de aanbeveling van de CCR met betrekking tot de omgang met defecte AIS-apparatuur, waarin een tolerantiemarge van 48 uur wordt voorgesteld.

- Als een schip echter niet met Inland AIS-apparatuur is uitgerust, maar tijdelijk met deze apparatuur moet worden uitgerust omdat het schip bij wijze van uitzondering op de Rijn zal varen, dan moet het “tijdelijk” geïnstalleerde Inland AIS-apparaat over een typegoedkeuring krachtens Inland AIS-teststandaard 2.0 beschikken. Het gaat in dit geval immers niet om de vervanging van een bestaand apparaat.

RV/G (16)m 18, punt 5.1

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, Werkgroep RIS, reparatie, Inland AIS-apparaat, Inland AIS-teststandaard