Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.02 lid 15 - Hoogte van dubbele bodem

-

De WERKGROEP stemt in met de onderstaande vaststelling van de heer Bieringer:

“Een waterdicht dek in de middelste afdeling op meer dan 0,50 m afstand en minder dan 0,60 m van de scheepsbodem overeenkomstig artikel 15.02, vijfde lid, onderdeel b, van het ROSR in de op 1 december 2005 geldende versie is geen dubbele bodem als bedoeld in artikel 19.02, vijftiende lid.”

RV/G (09)m 31 punt 2.1

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, Dubbele bodem, dek