Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.03, negende lid - Toepassing van de stabiliteitscriteria voor de 1-compartimentstatus achter het aanvaringsschot

Uit de stabiliteitscriteria voor de 1-compartimentstatus zoals voorzien in artikel 19.03, lid 9, blijkt:
dat ongeacht de waarde die gekozen wordt voor LF (lengte van de romp gemeten in m op de plaats waar de inzinking van het schip het grootst is), de leklengte altijd langer is dan de maximale afstand tussen het aanvaringsschot en de voorloodlijn.

Artikel 19.03, lid 9, onderdeel a, bepaalt dat “Voor de 1-compartimentstatus kunnen de schotten als onbeschadigd worden beschouwd, wanneer de onderlinge afstand tussen twee aangrenzende schotten groter is dan de lengte van het lek.”

De voorpiek bevindt zich, formeel gezien, echter niet tussen de twee schotten, maar tussen en schot en de boeg.

Moet er, in toepassing van artikel 19.03, lid 9, onderdeel a), vanuit worden gegaan dat het compartiment achter het aanvaringsschot op hetzelfde moment volloopt als de voorpiek?

De bewering dat er niet van kan worden uitgegaan dat het achter het aanvaringsschot liggende compartiment tegelijkertijd met de voorpiek kan vollopen, is voor het geval van een frontale botsing beslist begrijpelijk. Dat is trouwens het nut van het aanvaringsschot.

Voor de lekberekening overeenkomstig artikel 19.03 is het geval van de frontale botsing echter irrelevant, aangezien hier uitsluitend een lek aan de zijde of in de bodem in aanmerking wordt genomen. Dienovereenkomstig zou ook het aanvaringsschot als beschadigd aangemerkt moeten worden, indien het komt te liggen binnen het gebied van de leklengte van een lek aan de zijde of in de bodem.

De WERKGROEP is bovendien van mening dat de leklengte in aanmerking genomen (dus gemeten) dient te worden vanaf de voorloodlijn, (respectievelijk op dezelfde wijze als bij het daarnaast gelegen tussenschot). Averij waarbij de voorpiek en het compartiment achter het aanvaringsschot vollopen, zou dus moeten worden beschouwd als een geval waarbij beide tegelijkertijd vollopen.

RV/G (10) 2; RV/G (10) 45 = JWG (10) 37; RV/G (10)m 68

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, 1-compartimentstatus, aanvaringsschot, lengte van het lek