Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.11, artikel 1.01, lid 3.11 – kantoren die niet als controlepost worden gebruikt

Hoe worden ruimten zoals kantoren geclassificeerd, wanneer ze niet als controlepost dienen in de zin van artikel 1.01, lid 3.9?

In artikel 1.01, lid 3.11, moet onder het begrip verblijfsruimte een passagiersverblijf worden verstaan. Een kantoor wordt in artikel 1.01, lid 3.8, als passagiersruimte en daarmee als verblijfsruimte gedefinieerd.

Een kantoor wordt echter als controlepost beschouwd en moet dus met betrekking tot aangebrachte scheidingsvlakken overeenkomstig artikel 19.11 worden uitgevoerd indien het volgens artikel 1.01, lid 3.9, om een ruimte gaat met een permanent door boordpersoneel of leden van de bemanning bezette post, zoals voor brandmeldinstallaties, afstandbedieningen van deuren of brandkleppen.

RV/G (08) 47

De werkgroep is het eens met de opmerkingen.

RV/G (08) 51

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, brandbeveiliging, kantoren, controleposten