Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 7.06, eerste en derde leden - navigatieradarinstallaties en Inland AIS-apparaten

Bij onderzoeken voor de verlenging van de certificaten van onderzoek zijn aan boord van vele schepen radarinstallaties aangetroffen, die niet meer zijn toegelaten of Inland AIS-apparatuur die niet aan de voorschriften voldoen.

Hoe moeten de Commissies van onderzoek te werk gaan als zij aan boord radar- of AIS-apparatuur aantreffen die niet zijn toegelaten?

Voor de afgifte of verlenging van certificaten van onderzoek, dienen de Commissies van Deskundigen:
- te verlangen dat radarinstallaties die niet meer zijn toegelaten of AIS-apparaten die niet aan de voorschriften voldoen, worden verwijderd;
- te eisen dat de ontbrekende inbouwverklaringen voor de Inland AIS-apparaten of radarapparaten alsnog worden geleverd.

RV/G (10) 51 = RP/G (10) 42 = JWG (10) 46; RV/G (11)m 24, punt 3.2

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, radar, Inland AIS, inbouw van toegelaten apparaten