Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06, zevende lid, artikel 29.09, onder d - Veiligheidsgeleidesystemen

Gevraagd wordt hoe in salons met variabele meubilering in de vloer de veiligheidsgeleidesystemen geplaatst moeten worden.

Salons en soortgelijke ruimten zijn geen vluchtwegen. Deze beginnen pas bij de uitgangen van deze ruimten. Daarom moeten alleen de uitgangen als zodanig worden aangeduid.

RV/G (12)m 102, punt 6.9

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, veiligheidsgeleidesystemen, vluchtwegen