Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.11, lid 2, onder a, aa en bb – brandbeveiliging, scheidingsvlakken

Volgens artikel 19.11, lid 2, onder a, moeten scheidingsvlakken worden uitgevoerd in overeenstemming met de in lid 2 getoonde tabellen.

Vraag:

Hoe worden ruimten zoals kantoren en offices geclassificeerd, wanneer ze niet fungeren als controlepost in de zin van artikel 1.01, lid 3.9?

Antwoorden:

Kantoren worden als verblijfsruimten beschouwd.

RV/G (07) 71

Ruimten die als kantoor of office worden gebruikt, worden brandtechnisch als verblijfsruimten beschouwd, voor zover ze niet fungeren als controlepost in de zin van artikel 1.01, lid 3.9.

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, brandbeveiliging, kantoren, controleposten