Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.13 – veiligheidsrol en veiligheidsplan

Deze eis is uiterst nuttig gebleken, aangezien tevoren duidelijk moet worden vastgelegd welke taken aan de bemanning worden toegedeeld.

Vraag:

De vraag doet zich voor of de inhoud van de veiligheidsrol „waarheidsgetrouw“ is, d.w.z. of voor de bemanning ook de grenzen van de beschikbare mogelijkheden duidelijk zijn, bijv. uitvoering van het veiligheidsplan ter plekke, plaats en markering van de brandblusinstallaties en reddingsmiddelen op de voorgeschreven plaatsen, enz.

Voorstel voor een oplossing:

1. Het realiteitsgehalte van de veiligheidsrol dient te worden gecontroleerd.

2. Er moet worden gecontroleerd of reddings- en evacuatiemiddelen binnen korte tijd voor de bemanning toegankelijk zijn. Daartoe dienen in deze documenten gelijksoortige formuleringen te worden opgenomen als die voor de tijd waarin de bijboot te water moet worden gelaten.

RV/G (07) 71

De Commissie van deskundigen controleert de veiligheidsrol op juistheid en realiteitsgehalte. Daarbij kan geen afstemming plaatsvinden met het personeel dat daadwerkelijk op het desbetreffende schip aanwezig is, omdat de commissie van deskundigen niet op de hoogte is van het aantal leden van het boordpersoneel dat taken in het kader van de veiligheidsrol op zich kan nemen.

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, veiligheidsrol, bemanning, boordpersoneel