Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 8.06, tweede lid – Smeerolietanks, alsmede de daartoe behorende leidingen en verdere toebehoren,
Artikel 8.07, tweede lid – Tanks voor andere oliën

Vraag:

Hoe moet de in artikel 8.06, tweede lid, en 8.07, tweede lid, opgenomen eis “dat zich geen smeerolie of smeeroliedampen onopzettelijk in het inwendige van het schip kan verspreiden” en de daaruit volgende consequenties voor de ontluchting van deze tanks worden geïnterpreteerd? (Artikel 8.05, tweede lid, bevat voor brandstoftanks de zelfde eis, terwijl in het zesde lid van dit artikel voor brandstoftanks een ontluchting naar buiten wordt vereist.)

Antwoord:

In tegenstelling tot artikel 8.05 betreffen artikel 8.06 en 8.07 uitsluitend voorraadtanks. In deze tanks is een verhoging van de temperatuur, waarbij smeeroliedampen vrijkomen, niet gebruikelijk. Voor bepaalde smeeroliën moet het binnendringen van water worden vermeden.

Bij artikel 8.05: Dampen moeten naar buiten worden afgevoerd.
Bij artikel 8.06: De ontluchting kan naar keuze naar buiten of naar binnen worden afgevoerd.
Bij artikel 8.07: De ontluchting kan naar keuze naar buiten of naar binnen worden afgevoerd.

Thermische olie in bedrijfssystemen is uitsluitend in gesloten systemen toegestaan.

RV/G (09)m 31 def., punt 5

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, Smeerolietanks, tanks voor andere oliën, thermische olie, ontluchting