Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06, eerste lid - ruimten en afgesloten zones

Passagiersruimten, gesloten zones en open zones

De WERKGROEP stelt vast dat ruimten en gesloten zones die bestemd zijn voor het gebruik door passagiers zich achter het aanvaringsschot moeten bevinden. Open zones kunnen zich ook ervoor bevinden.

RV/G (13)m 111, point 3.4; RV/G (13) 91

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, passagiersruimten, passagiersschepen, aanvaringsschot