Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.06 – Doorgangen en vluchtwegen, markering, belichting

Overeenkomstig de eis van artikel 19.06 moeten verblijven veilig kunnen worden verlaten en moeten uitgangen en vluchtwegen duidelijk zijn gemarkeerd. In de praktijk zullen op dit punt bij iedere inspectie gebreken worden geconstateerd.
- rechtstreekse verbinding van de keuken naar het buffet en daarmee naar de passagiersruimte
- ontbreken van een sluis naar de machinekamer
- toegangen van keuken en machinekamer aan een gemeenschappelijke gang die naar de passagiersruimte leidt of deel
uitmaakt van een vluchtweg,
- doorgangen en vluchtwegen zijn zodanig aangelegd dat ze doodlopen, andere vluchtwegen kruisen of tegen de natuurlijke
vluchtrichting ingaan,
- vluchtwegen vanuit verschillende dekken of ruimten komen vlak voor de evacuatieruimte, bijv. een zijdeur, samen, wat in
geval van nood tot chaos en gewonden zal leiden.

Vraag:

Hier lijkt sprake te zijn van een gebrek aan informatie op de scheepswerven.

Voorstel voor een oplossing:

Wijziging van het ROSR is niet nodig. De Commissies van deskundigen dienen passend te reageren.

RV/G (07) 71

De opmerkingen over dit onderwerp zijn juist.

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, vluchtwegen