Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.11, lid 9 – Brandbeveiliging van deuren in wanden die omsluiten

"9. Deuren in scheidingsvlakken als bedoeld in het tweede lid moeten aan de volgende eisen voldoen:
a) Ze moeten aan dezelfde eisen, bedoeld in het tweede lid, voldoen als de scheidingsvlakken zelf.
b) Ze moeten, voor zover het deuren in scheidingsvlakken, bedoeld in het tiende lid, dan wel deuren in wanden die machinekamers omsluiten, keukens en trappen betreft, automatisch sluitend zijn.“

Vraag:

Hoe wordt het begrip omsluiten gedefinieerd?

Antwoord:

Omsluiten betekent, geheel scheiden van, een ruimte kan omsloten worden door een dek, bodem of wand. Omsluiten geschiedt met wanden.

RV/G (10)m 6 def., punt 9.6

-

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, Omsluiten, wanden, deuren, brandbeveiliging