Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.11, tweede lid - Geschikte brandbescherming voor scheidingsvlakken

Vraag:

Gelden in deze tabellen de brandbeschermingsvereisten voor alle wanden van de ruimte waarin zich de verzamelruimte bevindt of alleen voor de wanden die de buitenwanden vormen van de verzamelruimte?

Antwoord:

In de context van dit tweede lid zijn “verzamelruimten” geen “ruimten” zoals bedoeld in de titel van de eerste kolom van de tabel. De desbetreffende brandwerende eigenschappen gelden voor alle wanden van de ruimte waarin zich de verzamelruimte bevindt en niet alleen voor de buitenwanden van de verzamelruimte.

CESNI/PT (16) 55 rev. 3 = CESNI/PT/Pax (19) 5, CESNI/PT/Pax (18)m 9, Q66

Werkgroep voor passagiersschepen (CESNI/PT/Pax), verzamelruimten