Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Bijlage 3, onderdeel I

Het gemeenschapscertificaat omvat evenals het certificaat van onderzoek voor Rijnschepen punten ten aanzien van de voorgeschreven minimumbemanning. Voor een aantal van de mogelijke vermeldingen zijn evenwel geen voorschriften in de in Richtlijn 2006/87/EG opgenomen, in tegenstelling tot de Rijnvoorschriften. Deze zijn van toepassing, zodra een vaartuig met een gemeenschapscertificaat de Rijn bevaart.

Het secretariaat van de CCR stelt voor, in Dienstinstructie nr. 11 [ESI-I-1] twee aanvullende opmerkingen op te nemen die gerelateerd zijn aan de voor de bemanning geldende vermeldingen:
47. Andere aantekeningen dan zulke die ter naleving van de voorschriften van artikel 23.09 [hoofdstuk 31 ES-TRIN] zijn voorgeschreven, zijn uitsluitend geldig, indien deze door een Commissie van Deskundigen van een van de Rijnoeverstaten of België in lijn met de betreffende Rijnvoorschriften zijn aangebracht.
48. Bij het bevaren van de Rijn zijn aantekeningen alleen geldig, indien deze door een Commissie van deskundigen van een Rijnoeverstaat of België in lijn met de betreffende Rijnvoorschriften zijn aangebracht.

De aantekening van gegevens over de bemanning overeenkomstig het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn kan alleen door de Commissie van Deskundigen van een CCR ­lidstaat worden gemaakt. Hetzelfde probleem doet zich voor bij het maken van een aantekening betreffende bemanningsgegevens overeenkomstig andere nationale bemanningsvoorschriften of met betrekking tot het toelaten tot de vaart op waterwegen van de zones 1 en 2.

RV/G (12) 16 rev. 1 = JWG (12) 14 rev. 1; RV/G (12)m 59 = JWG (12)m 61, HU4; JWG (12)m 91, punt 7.2

Gemeenschappelijke werkgroep, JWG, model van het Communautair certificaat