Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 8.10, derde lid - Geluidsmeting op stilliggende schepen

De hier te hanteren randvoorwaarden voor de meetmethode moeten eenduidig beschreven worden. Wat is een stilliggend schip? Wat moet er bij een meting in bedrijf zijn?

Een stilliggend schip is een tijdelijk, bijv. gedurende de rusttijd, aan de oever gemeerd of op het water ten anker liggend schip, waarop alle voor de vaart benodigde machines in werking zijn.

De voor het bedrijf noodzakelijke machines zijn ten minste de voor de eigen stroomvoorziening vereiste generatoren en eventueel ventilatoren.

RV/G (12) 16 rev. 1 = JWG (12) 14 rev. 1; RV/G (12)m 59 = JWG (12)m 61, D6; JWG (12)m 91, punt 7.2

Gemeenschappelijke werkgroep, JWG, geluid, stilliggende, generatoren