Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 7.06, derde lid - Inbouw van Inland AIS-apparaten

Installatie van Inland AIS-apparatuur door een erkend bedrijf voor schepen die niet aan de uitrustingsverplichting voor Inland AIS zijn onderworpen

Er moet voor de inbouw van een Inland AIS-apparaat, ongeacht het type schip, verplicht een beroep op een erkende installateur worden gedaan. Indien een schip niet aan de verplichting tot uitrusting met een Inland AIS-apparaat is onderworpen, maar er toch toe overgaat een dergelijk apparaat in te bouwen, moet dit Inland AIS-apparaat door een erkend bedrijf worden ingebouwd.

RP (14) 44 rev. 1 = RP/G (14) 61 rev. 3 - RIS/G (14) 54 rev. 3, RP (14)m 47, punt 5.2

CCR werkgroep Politiereglement, RP/G, Inland AIS, inbouw van toegelaten apparaten