Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 32.02, tweede lid, bij artikel 7.02, vijfde lid - Overgangsbepalingen, minimale lichtdoorlatendheid van ruiten in stuurhuizen

In stuurhuizen gebruikte ruiten moeten een minimale lichtdoorlatendheid van 75% hebben. Op bestaande schepen kan groen getint glas onder bepaalde voorwaarden behouden worden.

Vraag:

Hoe kan de Commissie van deskundigen de lichtdoorlatendheid van de stuurhuisruiten bepalen?

Antwoord:

Bij het beoordelen van de lichtdoorlatendheid kan de Commissie van deskundigen ervan uitgaan dat:
a) volledig blank stuurhuisglas een minimale lichtdoorlatendheid heeft van 75%;
b) groen getint stuurhuisglas een minimale lichtdoorlatendheid heeft van 60%;
c) anderszins getint stuurhuisglas een lichtdoorlatendheid heeft van minder dan 60%.

Indien een Commissie van deskundigen twijfelt aan de lichtdoorlatendheid van de stuurhuisruiten, wordt de lichtdoorlatendheid gemeten met een meetinstrument dat geschikt is voor het meten van de lichtdoorlatendheid van stuurhuisruiten van binnenvaartschepen.

RV (14) 47 rev. 1

CCR comité Reglement van Onderzoek, RV, Minimale lichtdoorlatendheid, stuurhuisruiten, getint glas, overgangsbepalingen