Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 7.02, vijfde lid – Minimale lichtdoorlatendheid van ruiten in stuurhuizen

In stuurhuizen gebruikte ruiten moeten een minimale lichtdoorlatendheid van 75% hebben.

Vraag:

Hoe kan de Commissie van deskundigen de lichtdoorlatendheid van de stuurhuisruiten bepalen?

Antwoord:

Bij het beoordelen van de lichtdoorlatendheid kan de Commissie van deskundigen ervan uitgaan dat:
a) volledig blank stuurhuisglas een minimale lichtdoorlatendheid heeft van 75%;
b) groen getint stuurhuisglas een minimale lichtdoorlatendheid heeft van 60%;
c) anderszins getint stuurhuisglas een lichtdoorlatendheid heeft van minder dan 60%.

RV (14) 47

CCR comité Reglement van Onderzoek, RV, Minimale lichtdoorlatendheid, stuurhuisruiten, getint glas